Evaluări formative de folosit la clasă

 

  • “Bilete de ieșire” (“Exit tickets”): la sfârșitul lecției elevul scrie pe o bucățică  de hârtie, stick-up etc, un lucru pe care l-a învățat, unul care i s-a părut dificil și unul pe care ar dori să-l înțeleagă mai bine. Li se acordă 3-5 min la sfârșitul lecției pentru asta.
  • Jurnal de reflecție:  Un fel de extensie a “Biletelor de ieșire” însă cu accentul pe auto-analiză “metacogniție”. De exemplu, acest jurnal poate fi un caiet în care 1-2 pe luna (o dată pe săptămâna ar fi ideal) elevii își analizează învățarea fie a unui concept, fie a rezultatelor de la un examen, fie o lucrare practică, fie o excursie, etc. Ghidul posibilelor puncte de reflecție, ghid ce sub formă unei pagini este lipit pe prima pagină a jurnalului și poate conține întrebări ajutătoare precum cele din anexe.
  • Două  Flori și-o Buruiană –  Este o altă variantă a biletelor de ieșire. Se aplică cel mai bine la sfârșitul unei unități de învățare sau a unui capitol mai important; durata 10-15 minute. Sună cam așa: “pe scurt, descrieți două aspecte ale  învățării sau două concepte care vi s-au părut interesante și unul care nu v-a plăcut”. (mai clar, care v-au plăcut și care nu și ..de ce?)
  • 1-2-4-clasă

Se dă o sarcină de lucru de explorare/mini-cercetare. De exemplu, analiza contribuției unui om de știință la dezvoltarea istoriei teoriei atomice. Individual, fiecare elev caută o serie de informații (după o structura stabilită de profesor) despre personalitatea respectivă. Apoi, în perechi își împărtășesc unul altuia oral și iau notițe despre celălalt om de știință. Apoi se combină câte două perechi și fiecare grup de 4 va avea câte 4 personalități. Apoi se prezintă clasei în powerpoint sau similar cele aflate, oral cu doar ceva notițe. Prezentatorul NU poate prezenta personalitatea sau subiectul studiat independent inițial, deci trebuie să fie atenți unii la ceilalți. Se poate adapta la tot felul de teme de mini-cercetare. Pe parcurs elevii primesc feedback oral individual iar la sfârșit urmează o discuție cu clasa și se compilează într-un document comun toate cele studiate pentru ca toți să aibă acces la toate informațiile.

  • 3 rezumate

Elevii sunt deja obișnuiți cu mesaje/analize scurte astfel asta poate fi exploatată în folosul învățării. Se poate face în caiet, pe laptop sau chiar  pe twitter. Se evaluează capacitatea de sinteză și de generalizare.

De exemplu, pentru un capitol, studiu de caz sau articol citit sau studiat li se cere elevilor să facă mai întâi un rezumat de 100 de cuvinte, apoi să extragă esențialul în 50 de cuvinte iar în final rezumatul cel mai scurt de vreo 20 de cuvinte. Se colecteaza răspunsurile si se da feedback explicit fiecăruia.

  • 4 colțuri

Foarte bune pentru recapitulare de teste/întrebări-grilă (fiecare colț trebuie să argumenteze alegerea) sau discutarea opiniilor sau a unor alegeri. La întrebările grilă, întrebarea se pune pe ecran sau li se citește iar ei  se deplasează fizic în colțul cu litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideră corect. Apoi, din fiecare grup profesorul numește pe cineva să argumenteze alegerea. După aceea li se da șansa  să își schimbe opțiunea și abia la sfârșit li se dă răspunsul corect.

La discutarea unor opinii colțurile vor fi identificate cu: foarte de acord, de acord, total împotriva și  împotrivă. La fel, fiecare colț argumentează și apoi își pot schimba alegerile/opiniile. De cele mai multe ori pentru acest gen de activități nu este un singur răspuns corect. Feedback-ul este evident din discuții si nu este “intruziv” fiecare se gândește, re-găndeste sau răzgândește urmarindu-si validitatea răspunsurilor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *