Re-evaluarea unor paradigme ale educației

 

  1. Educația ca o pregătire pentru viață sau/și Educația ca parte din procesul vieții
  2. Educație tradiționalistă sau/și Educație progresistă
  3. Evaluări sumative ale învățării sau/și Evaluări combinate (ale învățării, pentru și ca învățare)
  4. Urmărirea manualului sau/și Urmărirea programei
  5. Inspectoratele ca instrument de control și dominare sau/și Inspectoratele ca instrumente de mentorat și pregătit continuu profesorii
  6. Autonomie limitată sau/și Autonomie lărgită a conducerii școlilor
  7. Examenele ca instrument de ierahizare sau/și Examenele instrument de verificare a competențelor și cunoștințelor
  8. Învățare pasivă sau/și Învățare activă la clasă
  9. Părintele ca beneficiar al educației sau/și Părintele ca participant în procesul educațional
  10. Profesorul ca livrator de informații și judecați sau/și Profesorul ca mentor și facilitator al învățării și dezvoltării capacității individuale de judecată a elevilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *